یک سبد تنهایی : بدون عنوان

ساخت وبلاگ

ارام  ارام تابستان عزیز بار می بندد

تا زمین را به رنگینی پاییز تحویل دهد

حس تلخی از پایبز در کامم نشسته

اشنایان میروند هر کس سراغ درسشان

و جایشان خالی میشود. 

و دلهایی که چهارماهی به هم  اخت میشوند

باز مجبور به تنهایی. ... 

اه که چقدر حس شروع پاییز در کامم تلخ است. 

قطره ای از حرارت روحم پایین می غلطد

گرم گرم 

گویی از اتش درونم پاره ای اخگر 

در چشمهایم اقتاده 

که چنین دل و دیده و روح با هم میسوزند. 

و چقدر جدایی و دل کندن برایم سخت است

و من باز تنها میشوم

تنها با پاییز 

که سرمایش را پیش پیش فرستاده 

تا خبر امدنش را بیاورد. 

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 14:50

close
تبلیغات در اینترنت