چراغها را من خاموش می کنم

تعرفه تبلیغات در سایت
حس و... حال من پس از رمان چراغ ها را

من خاموش می کنم

 اثر زویا پیرزاد... 

 

رمانی که به زیبایی احساس و عاطفه یک زن نگران را نسبت به تمامیت زندگی بازتاب می دهد. 

احساس میکنم خود خود کلاریسم. با نمه .

هایی از آلیس و اندکی امیل. 

کلاریسم همیشه نگران امور خانه همیشه پشتیبان عاطفی و احساسی دیگران. 

و  آلیسم در جستجوی همسری مهربان. 


و چراغ های عاطفه من سالهاست خاموش است

سالهاست عشقی متروک در دلم راه می رود

نه قدرتی دارد و نه می شناسمش

چراغ ها سالهاست بی سو در افق محوند

و دیگر ستاره ای در اسمان من ندرخشید

و مردی نخندید تا شاخه صورتی رز را شادمانه 

بگیرد

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 14:50

فهرست وبلاگ